Subvenciones:

Programa Estatal de Incentivos á Mobilidade Eléctrica
 
Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rexional
 
Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural
 
Inega
Unión Europea
Xunta de Galicia